translator

Monday, 5 January 2015

Miniature metronome * Miniaturowy metronon

I see that the riddle wasn't difficult for you.
Of course, the device in the picture is a metronome.
I made few metronomes, I will use them for my new projects.
One certainly is for my dollhouse, which for a long time changed, but I still have no time for to take photos...
The second metronome I'm sending now to someone,
who correctly answered the question, and in addition, she was lucky in the draw.
Whose is the tiny (size 2 cm) metronome?


Widzę, że zagadka nie była dla Was trudna, 
oczywiście, urządzenie ze zdjęcia to metronom.
Zrobiłam ich kilka, przydadzą się do nowych projektów, 
Jeden na pewno zostanie w moim domku, 
który od dawna wygląda całkiem inaczej, tylko czasu ciągle brak na zdjęcia...
Drugi metronom zostanie za chwilę spakowany i wysłany do kogoś, 
kto poprawnie odpowiedział na pytanie, a na dodatek miał szczęście i został wylosowany :-)
Czyj jest 2-centymetrowy metronom?

CONGRATULATIONS Elizabeth S!
My email is 1717mk@wp.pl